Day: March 9, 2013

አንድ አፍታ 1

አያት…. አየችው…. አሳቀው… አሳቃት….ተሳሳቁ…. ተሳቀቁ…. አለ አይደል? — እንዲሁ ማስፈገግ! ፈገገገገግ… ተፋገጉ! ፈገገላት…. ፈገገችለት…. ፍግግግግ… !! አሃ! ተፈላለጉ! ዐይን ላይን… ትይትይት…. ፈለጋት….. ፈለገችው…. ፍልግልግ….. ውይ ፍጥነቷ! – እጇ ላይ የወጣውን ፈለግ ከምኔው አሳየችው…. እህ፥ ወይስ አየባት? አዎ አየባት! !! አይቶም… Read More ›

Rate this: