Day: March 16, 2013

ዛምቢያ -ሉሳካ

በመሳፍንት ባዘዘው ብዙ ኢትዮያውያን ወገኖቻችን ሁለት አስርታት አመቶች ውስጥ፣ ሰርተው የመለወጥን ተስፋ ሰንቀው፣ ወደ ማንዴላዋ ደቡብ አፍሪካ ተመዋል። አሁንም ቢሆን መትመሙ ቀጥሏል። መቼ እንደሚያቆም አንድዬ ብቻ ነው የሚያውቀው። ከኢትዮጵያ ኬንያ ታንዛኒያ ሞዛንቢክ ደቡብ አፍሪካ አንዱ መንገድ ነው። ይህ መስመር ብዙዎቹን… Read More ›

Rate this: