Day: January 13, 2016

እሾህ ልነቅልበት፣ እባጭ ላፈርጥበት ያገባሁት እሾህ፥ ህመሜን ሊነቅል፣ ሊያሳርፈኝ ቀርቶ፥ ምዝምዝ አደረገኝ፣ በሽታዬ ጸና፤ እርሱው ተሰክቶ፥ ሌላ እሾህ ፈለገ ‘ሚያወጣው ጎትቶ፣ ኀሠሣ ሰላሜን፥ ከበጣሁት ቆዳ፥ ሆኖብኝ ሌላ ዕዳ። /ዮሐንስ ሞላ/

Rate this:

“ሸጋው የአገሬ ልጅ ሚዛኑ ሚዛኑ እስኪ ሰዎች ሁሉ ባንተ ይመዘኑ፤ ልቤ ፈሶልሃል እንደወንዝ ጅረት በል ቅዳና ጠጣ ከልቤ ወተት። ድማምዬ… ድማምዬ… (2x) ድማምዬ ና ሸግዬ” my Gigi ❤

Rate this: