Day: August 12, 2016

የሀይማኖት ነጻነት ይከበር!

ህግ እንዳከበረ ሰው ለመመጻደቅ አይደለም መቼም። ግን ሌሎች ትዕዛዛቱን ሲጥስ ስለኖረ፣ ከምዕመኑ እኩል “ንስሀ ግባ” ብሎ መወትወት ቢቀር፣ በዘርና በሀይማኖት ለያይቶ ሊደላደል እየዳከረ፣ በጠራራ ፀሐይ ሕዝብን እንደጤፍ ሲቆላና እንደምንም ሲያራግፍ፣ ክቡር ሰውነትን ባለቤት እንደሌለው ሲያንገላታ ባላየ ባልሰማ ኖረው (ለእግዚዮታ እንኳን… Read More ›

Rate this: