Day: July 8, 2018

የልጅነት ሌቦች ሲያዙ…

የቂም ጅማታቸው፣ ስለተበጠሰ ፍቅርና ናፍቆት አየር ላይ ነገሰ፤ ይኸው መልኳ መልኬ፥ የእናቷ የእናቴ፣ በጅል ጥል ተነጥቆ የሄደው ከፊቴ… ያ የልጅ እውነቴ፣ ያ ጣፋጭ እውቀቴ   ክፉ ደጉን ሳላይ የወጋኝ ጨርሶ፣ በወተት ጥርስ ሳልጠግብ ወተት ያስለቀሰኝ ወተት ሳላጣጥም የተጋትኩት ኮሶ፥ ይኸው… Read More ›

Rate this: