Migration

እንድናሳያችሁ…

“በሀገራችን ሰርቶ የመለወጥ ዕድል እየሰፋ በመሆኑና በቀጣይነት በህዝባችን ርብርብ ይበልጥ እየሰፋ የሚሄድ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ምንም አይነት ጥበቃ ሊያገኙ በማይችሉበት አቅጣጫ በመሄድ አደጋ ላይ ከሚጥላቸው ህገወጥ ስደት እንዲታቀቡ የሃይማኖት ተቋማትና ቤተሰቦች በዚሁ ላይ ጠንክረው እንዲሰሩ ያሳስባል።” — የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት… Read More ›

Rate this: